Cultural Care Au Pair

ประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาสไตล์ออแพร์

อายุ 18-26 ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่: 02-017-8400 กด 5 หรือ 081-733-2256

ลงทะเบียนฟังสัมมนา

เลือกสัมมนาในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ

จังหวัด วันที่ (เดือน/วัน/ปี) ที่อยู่
Online 25/07/2017 - 8:30 PM Online Meeting ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 27/07/2017 - 1:30 PM บริษัทคัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ ประเทศไทย ลงทะเบียนฟังสัมมนา
เชียงราย 29/07/2017 - 1:00 PM โรงแรมราชภัฏอินน์ เชียงราย ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 05/08/2017 - 11:00 AM บริษัทคัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ ประเทศไทย ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 09/08/2017 - 1:30 PM บริษัทคัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ ประเทศไทย ลงทะเบียนฟังสัมมนา
เชียงใหม่ 19/08/2017 - 1:00 PM ห้องสมุด วัดเจดีย์หลวง ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 20/08/2017 - 11:00 AM 63 แบ็งคอค บูทีค เรสซิเดนซ์ ลงทะเบียนฟังสัมมนา
ขอนแก่น 20/08/2017 - 1:00 PM ร้าน Coffee Der la สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟังสัมมนา
เชียงใหม่ 26/08/2017 - 1:00 PM ห้องสมุด วัดเจดีย์หลวง ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 28/08/2017 - 1:30 PM บริษัทคัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ ประเทศไทย ลงทะเบียนฟังสัมมนา