ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ถึงแม้ว่าคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์จะบริการตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี พร้อมความช่วยเหลือต่างๆ และประกันขั้นพื้นฐานให้กับคุณแล้ว แต่เราขอแนะนำอย่างมากให้คุณซื้อประกันแบบพิเศษไว้ (Extended Insurance) เพื่อที่คุณจะได้มีความสบายใจตลอดทั้งปีที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทของเราทำงานร่วมกับบริษัทประกัน Erika ตั้งแต่ปีค.ศ.1995 เพื่อร่วมกันออกนโยบายประกันการเดินทางที่ทำให้คุณสามารถสนุกกับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อย่างไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและค่าอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันแบบพิเศษของ Erika

หนึ่งปีของคุณในอเมริกาควรที่จะเป็นปีที่ดีที่สุด อย่าให้ค่ารักษาพยาบาลต้องทำให้คุณไม่สบายใจ ค่ารักษาพยาบาลในอเมริกานั้นสูงมากๆ ซึ่งในประกันขั้นพื้นฐานไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด ค่ารักษาพยาบาลและค่าอุบัติเหตุสามารถเกินวงเงินที่ประกันขั้นพื้นฐานนั้นครอบคลุมได้ ดังนั้นเราจะไปกังวลทำไม? เลือกซื้อประกันแบบพิเศษของ Erika ดีกว่า เพื่อทำให้คุณสบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอุบัติเหตุ

ประกันแบบพิเศษของ Erika ครอบคลุมอะไรบ้าง

  • ค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดวงเงิน
  • ค่าตั๋วเครื่องบินของสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับคุณ
  • ครอบคลุมค่าเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอื่นๆเมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับของคุณ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยขั้นร้ายแรงหรือเสียชีวิต ในขณะที่คุณยังไม่จบโปรแกรม
  • เบอร์โทรฟรีช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบของ Erika
  • ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและค่าปรึกษาแพทย์
  • ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินการเรื่องเอกสารเวลาเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ
  • ใช้เป็นส่วนลดต่างๆที่สำคัญ เช่น บริการทันตกรรม, ค่ายา, ค่าฟิตเนส

ประกันเดือนที่ 13

หลังจากจบโครงการในเดือนที่ 12 แล้ว คุณจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวในอเมริกาอีก 1 เดือน ซึ่งประกันชนิดนี้จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจ เพราะคุณยังได้รับความคุ้มครองอยู่ ประกันชนิดนี้คุ้มครองคุณตลอด 1 เดือนเหมือนกับประกันแบบพิเศษ

ประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผน-ไปลุยกันเลย!

ในระหว่างปีของคุณ คุณอาจจะได้ร่วมกิจกรรมที่ผจญภัยต่างๆที่ประกันขั้นพื้นฐานไม่ได้ครอบคลุม กิจกรรมที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นเหล่านี้สามารถทำได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณจะเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อออแพร์ในพื้นที่ของคุณ คุณพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเหล่านั้นหรือยัง คุณอยากไปล่องแก่งหรือเล่นเจ็ทสกีไหม? คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ อย่างไร้กังวลโดยการทำประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผน


ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา