การก้าวหน้าในอาชีพการงาน

หลังจากจบโครงการ ออแพร์จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากขึ้น และมีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ได้อยู่อาศัยในบ้านโฮสแฟมิลี่ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างและประสบการณ์ท้าทายใหม่ๆที่ต้องเจอในแต่ละวัน ออแพร์จะต้องพูดคุยกับโฮสแฟมิลี่ทุกวันทำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น ในหนึ่งปีนั้นออแพร์จะต้องตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง มีโอกาสท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆ พบเจอกับผู้คนใหม่ๆ และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ซึ่งทำให้ออแพร์มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศนั้นทำให้คุณมีข้อดีโดดเด่นจากคนอื่นๆ นายจ้างตามบริษัทต่างๆจะพิจารณาผู้สมัครงานจากจากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานที่ต่างประเทศและความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ ออแพร์กว่า 85,000 คนทั่วโลกเลือกที่จะเป็นออแพร์กับ คัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ เพราะแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้ว แต่ประสบการณ์ที่ดีนั้นยังคงอยู่ในใจพวกเขาตลอดไป ถ้าคุณอยากได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าประกอบกับความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลายกับเรา

 

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา