คุณสมบัติในการเป็นออแพร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของออแพร์นั้น ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์เป็นผู้กำหนด เนื่องจากออแพร์เป็นผู้มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กๆ ออแพร์ทุกคนจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานครบถ้วนจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

คุณสมบัติของออแพร์ของคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์:

  • เพศหญิง-ชาย
  • อายุระหว่าง 18-26 ปี
  • สถานภาพโสด
  • ชอบทำงานกับเด็ก และมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมง
  • มีผู้รับรองการดูแลเด็กและผู้รับรองความประพฤติ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช,ปวส)
  • มีใบขับขี่รถยนต์(ไทย)แบบ 1 ปีหรือ 5 ปีก็ได้
  • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • สามารถอาศัยอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปีได้

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์การเลี้ยงเด็กที่ดี โครงการของเราต้องการชั่วโมงเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมงในการที่จะไปเป็นออแพร์ ซึ่งรวมไปถึงการเลี้ยงเด็กที่บ้าน/แถวบ้าน(รวมถึงญาติ) การเป็นอาสาสมัครหรือทำงานเลี้ยงดูเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล การสอนกีฬาให้กับเด็กๆ การร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆที่โบสถ์ การสอนพิเศษหรือการบ้านให้เด็กๆ และประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก  

หากคุณมีข้อสงสัยในคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง อย่ารีรอที่จะติดต่อสอบถามเรา เจ้าหน้าที่คัลเจอรัลแคร์ทุกคนยินดีตอบทุกคำถามให้คุณค่ะ

 

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา