หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงการออแพร์เป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทำงาน-ซึ่งมันคือหน้าที่ของออแพร์ การเป็นออแพร์คือการที่ออแพร์คอยดูแลลูกๆของโฮสแฟมิลี่อย่างเต็มเวลา ระหว่างนั้นคุณก็ต้องเล่นกับเด็กๆ ดูแลความปลอดภัยของเด็กๆ และช่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ อย่างเช่น เตรียมอาหาร หรือขับรถไปส่งเด็กๆตามที่ต่างๆ ออแพร์จึงควรเน้นเรื่องการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพเป็นสำคัญ และยังต้องคอยหากิจกรรมให้เด็กๆทำอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งคุณยังสามารถช่วยงานบ้านบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆได้อีกด้วย

ความรับผิดชอบของออแพร์ที่มีต่อเด็กและหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา      ออแพร์จึงไม่ต้องทำงานบ้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็ก อย่างเช่น การทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง ทำสวน หรืองานอื่นๆ ทางโครงการของเราจะคุ้มครองสิทธิของออแพร์และโฮสแฟมิลี่ตามที่ได้กำหนดไว้

สิทธิของออแพร์ที่สำคัญ:

  • ออแพร์จะทำงานไม่เกิน 45 ชม. ต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 10 ชม.ต่อวัน)
  • ออแพร์หยุดปกติ 1.5 วันต่อสัปดาห์ และให้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกัน 1 สัปดาห์ใน 1 เดือน
  • ออแพร์มีวันหยุดได้ 2 สัปดาห์ใน 1 ปีโดยไม่ต้องทำงาน แต่ยังคงมีการจ่ายค่าแรงให้อยู่

มันจึงสำคัญมากที่ออแพร์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโฮสแฟมิลี่และในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกในครอบครัว คุณสามารถช่วยกิจกรรมต่างๆของครอบครัวและความรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆได้

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา