พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ผู้คนกว่า 750 ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจ

การเป็นออแพร์ทำให้คุณคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมันเป็นภาษาหลักที่คุณใช้ติดต่อสื่อสารกับโฮสแฟมิลี่ มันเป็นที่น่าสังเกตว่าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ชีวิตประจำวันโดยตรงกับโฮสแฟมิลี่และเด็ก ซึ่งได้ผลมากกว่าการเรียนในห้องเรียน การอยู่กับโฮสแฟมิลี่ในทุกๆวัน ดูแลเด็กๆที่น่ารัก ไปซื้อของที่ร้านค้า หรือการดูภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษและท่าทางในการแสดงออกถึงความรู้สึกมากขึ้น

ระหว่างปีที่คุณเป็นออแพร์คุณจะได้พบกับครอบครัวชาวอเมริกันและผู้คนอื่นๆจากทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่คุณต้องใช้ เพื่อช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ อีกทั้งการเรียนในห้องเรียนที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเหมือนกัน

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา