เรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน

โครงการออแพร์เปิดโอกาสให้คุณได้ผสมผสานการทำงานและการเรียนในวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โฮสแฟมิลี่จะสนับสนุนเงินค่าการศึกษาเป็นจำนวน $500 คุณเป็นคนเลือกเองว่าจะเรียนอะไร คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนหรือภาษาอิตาเลี่ยนก็ย่อมได้ หรือคุณอาจจะเลือกเรียนทักษะใหม่ๆ เช่น การถ่ายรูป การวาดภาพ หรือจะลองวิชาใหม่ๆอย่างเช่น ศิลปะหรือประวัติศาสตร์  คุณก็สามารถเลือกได้เอง

การศึกษานี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของโครงการออแพร์ เพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบที่ระบุไว้ในวีซ่า คุณจะต้องเรียน 6 หน่วยกิตหรือประมาณ 72-90 ชั่วโมง ออแพร์ทุกคนจะต้องเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับซึ่งคุณจะเป็นคนเลือกเรียนวิชานั้นๆเอง เจ้าหน้าที่ LCC ในพื้นที่ของคุณจะช่วยคุณอธิบายเรื่องชั้นเรียนและวิชาต่างๆให้คุณฟัง

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา