ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล

ลองนึกภาพการออกไปสำรวจสหรัฐอเมริกา ภาพการเป็นเพื่อนกับผู้คนจากทั่วโลกใบนี้ ภาพการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่สองหรือจะเรียกว่าบ้านหลังที่สองก็ได้ และลองนึกภาพการเป็นออแพร์

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=wQSI0WvUVJM

ออแพร์คืออะไร

ออแพร์คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีอายุระหว่าง 18-25 ปีและได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่าชนิด J-1 เพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 12-24 เดือน

ขณะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เธอหรือเขาจะอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ชาวอเมริกาและคอยดูแลลูกๆของโฮสแฟมิลี่ ก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและการผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิต ออแพร์(Au pair)หรือ “on par”ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างออแพร์กับโฮสแฟมิลี่ที่เท่าเทียม ใส่ใจและดูแลซึ่งกันและกัน

โครงการออแพร์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างครอบครัวชาวอเมริกันกับผู้คนจากทั่วโลก คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ มีประสบการณ์กว่า 28 ปี และได้ส่งออแพร์กว่า 145,000 คนจากทั่วโลกไปยังสหรัฐอเมริกา ทำให้เราเป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่และมีประสบการณ์ที่สุดในโลก

ออแพร์ทำอะไรบ้าง

จากคู่มือพื้นฐานของโครงการโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์มีหน้าที่

  • อาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่เป็นเวลา 12 เดือนและสามารถเลือกต่อเวลาการเป็นออแพร์ออกไปได้อีก 6 9 หรือ 12 เดือน
  • ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวันหรือ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดูแลเด็ก
  • เรียนครบ 6 หน่วยกิตเป็นอย่างน้อย หรือชั่วโมงที่เที่ยบเท่าจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง
  • มีห้องพักและอาหารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ รวมไปถึงค่าเรียนสูงสุด 500 เหรียญสหรัฐ จากโฮสแฟมิลี่

การเป็นออแพร์ น้องจะมีโอกาสในการท่องเที่ยว เรียนรู้ เติบโต มีเพื่อนใหม่ - แต่หัวใจสำคัญของการเป็นออแพร์คือการดูแลลูกๆของโฮส และเนื่องจากน้องจะเป็นผู้ดูแลเด็กๆ ความรับผิดชอบของน้องคือการดูแลให้เด็กๆ ปลอดภัย มีความสุขและสนุกอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างของความรับผิดชอบในการดูแลเด็กๆ เช่น การเตรียมอาหารสำหรับเด็กๆ การไปรับและส่งเด็กๆ จากโรงเรียน เล่นกับพวกเขา ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าของพวกเขา

ทำไมถึงเป็นออแพร์

ถ้าน้องรักเด็กๆและต้องการโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ โครงการออแพร์จะเป็นการผจญภัยที่ล้ำค่าสำหรับน้อง และสิ่งต่างๆต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมือน้องเข้าร่วมโครงการออแพร์