ทำงานกับเด็กๆ

การเป็นออแพร์นั้น คุณจะต้องเป็นคนที่รักเด็ก ออแพร์หลายๆคนบอกว่าความสัมพันธ์ที่พวกเขาได้จากเด็กๆ คือสิ่งที่ดีสุดของการเป็นออแพร์ คุณอาจจะเป็นคนแรกในตอนเช้าที่กอดเขาและเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพวกเขา เช่น การเดินเป็นก้าวแรก การพูดคำคำแรก ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษและสามารถทำให้ปีของคุณเป็นปีที่พิเศษและเสมือนเป็นรางวัลแก่ชีวิตของคุณ คุณไม่เพียงแต่มีส่วนส่งผลต่อเด็กๆที่คุณอาศัยอยู่ด้วยเพียงแค่ปีเดียวที่คุณเป็นออแพร์เท่านั้น แต่คุณจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาตลอดไป

หนึ่งปีที่คุณเป็นออแพร์จะเป็นประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศที่มีค่ามากในชีวิตของคุณ!

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา