Cultural Care Au Pair

ประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาสไตล์ออแพร์

อายุ 18-26 ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่: 02-017-8400 กด 5 หรือ 081-733-2256

ประกาศปรับราคาค่าโครงการออแพร์ 1 สิงหาคม 2559

2016/08/01

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ ขอแจ้งให้ทราบว่า

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะมีการปรับขึ้นตามราคาผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ค่าโครงการจาก 27500 บาท จะปรับเป็น 29500 บาท

2.ค่าประกัน Erika จาก 15500 บาท จะปรับเป็น 16500 บาท

3.ค่าประกันกีฬาทุกชนิด จาก 2700 บาท จะปรับเป็น 2900 บาท

 

ดังนั้น น้องๆที่มีคุณสมบัติออแพร์ครบถ้วน ส่งใบสมัครออนไลน์ก่อน 31 กรกฎาคม 2559 และแมชต์ภายใน 30 กันยายน 2560 จะยังได้รับสิทธิ์ใช้ราคาเดิมก่อนปรับขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเร่งทำใบสมัครส่งกันมาเลยจ้า

 

ด้วยความปรารถนาดี

ทีมงานคัลเจอรัล แคร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 017 8430-4 หรือ 081 733 2256