Cultural Care Au Pair

ประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาสไตล์ออแพร์

อายุ 18-26 ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่: 02-017-8400 กด 5 หรือ 081-733-2256

เทศกาล Thanksgiving!

2016/11/16

สิ่งหนึ่งที่ออแพร์ในอเมริกาให้ความสนใจก็คือ วันสำคัญต่างๆในอเมริกาที่ครอบครัวชาวอเมริกันเฉลิมฉลองกัน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี วันที่ทุกครอบครัวในอเมริกาให้ความสำคัญอย่างมากก็คือ Thanksgiving ช่วงเวลาสำคัญที่ทุกครอบครัวจะทานอาหารตามประเพณีร่วมกันและใช้เวลาที่สำคัญนี้ร่วมกัน แต่ละครอบครัวจะมีธรรมเนียมของครอบครัว สูตรอาหารเฉพาะและกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ทำร่วมกันในวันสำคัญนี้ ไม่ว่าโฮสแฟมิลี่ของคุณจะเป็นสไตล์ไหนก็ตาม ในวัน Thanksgiving นี้ที่บ้านก็จะเต็มไปด้วยอาหาร ความสนุกและการรวมตัวของสมาชิกครอบครัวแน่นอน

เร่งทำใบสมัคร เพื่อเข้าใกล้โอกาสสัมผัสเทศกาล Thanksgiving กับโฮสแฟมิลี่ของคุณที่อมเริกานะคะ

Happy Thanksgiving, from Cultural Care Au Pair.