การเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี

ขั้นตอนแรกในการมาเป็นออแพร์ของคัลเจอรัล แคร์ ก็คือการเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆเดือน การเข้าร่วมสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีของออแพร์ที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการมากขึ้นและได้พบกับเจ้าหน้าที่ของคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ การสัมมนาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากเข้าฟังสัมมนา ออแพร์ทุกคนจะได้รับเอกสารใบสมัครและสัมภาษณ์วัดระดับภาษาฟรีอีกด้วย ถ้าคุณกำลังตัดสินในจะไปเป็นออแพร์และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายที่สุด ลงทะเบียนเลยวันนี้

 

 

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา