การจัดการการออกตั๋วเครื่องบินและการสมัครวีซ่า

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์อยู่ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นบริษัทของเราจึงเป็นผู้สนับสนุนคุณในการออกวีซ่าประเภท J-1 ให้ซึ่งมีอายุ 12 เดือน และยังมีช่วงยืดหยุ่นให้คุณสามารถท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาหลังวีซ่าหมดอายุแล้วได้อีก 30 วัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต่อการยื่นสมัครขอวีซ่าและช่วยคุณเตรียมตัวตลอดในขั้นตอนต่างๆ คุณสามารถนัดหมายทำการสมัครขอวีซ่าและเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา จากนั้นคุณจึงจะได้รับวีซ่า

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์จะจัดการเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินให้จากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณจะต้องมาที่นิวยอร์คก่อนเพราะคุณจะต้องเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนออแพร์ในนิวยอร์คก่อนที่จะเดินทางไปถึงบ้านโฮสแฟมิลี่ของคุณ และถ้าคุณรู้สึกประหม่าและเป็นกังวลกับการเดินทางโดยเครื่องบิน อย่าเป็นกังวลไปค่ะ! เพราะทางบริษัทจะช่วยคุณตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางได้

ออแพร์จากประเทศไทยจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปถึงนิวยอร์คโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์รอรับอยู่ แล้วพาคุณมาสู่โรงเรียนสอนออแพร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในครั้งนี้

คุณสามารถเลือกวันเดินทางมาอเมริกาได้ตลอดทั้งปี! คุณสามารถคุยตกลงกับโฮสท์แฟมิลี่ได้ว่าคุณจะเดินทางไปถึงบ้านพวกเขาเมื่อไรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจับคู่คุณกับโฮสท์แฟมิลี่ และคุณจะสามารถคาดคะเนได้ว่าคุณจะเริ่มเดินทางเมื่อไร แต่คุณจะได้รับทราบวันที่และเวลาที่แน่นอนเมื่อตั๋วเครื่องบินออกแล้ว

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ยังจัดการการเดินทางจากโรงเรียนสอนออแพร์ไปยังครอบครัวชาวอเมริกันของคุณอีกด้วย หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่อยู่ที่โรงเรียนสอนออแพร์ คุณจะต้��งเริ่มเดินทางไปยังบ้านโฮสท์แฟมิลี่ของคุณซึ่งอาจจะเป็นโดยรถโดยสารหรือเครื่องบินก็ได้

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา