นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Cultural Care Au Pair ให้ความสำคัญและทุ่มเทในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออนไลน์ของเรา เราต้องการจะแบ่งปันหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ และทางเลือกสำหรับท่านเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้ เพื่อให้สามารถหาประกาศแจ้งนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจึงแสดงประกาศดังกล่าวไว้ที่แถบข้อมูลด้านล่างของทุกหน้า และทุกจุดที่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือส่งให้กับเว็บไซต์ culturalcare.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถร้องขอข้อมูล หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวอุปถัมภ์ ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับครอบครัวอุปถัมภ์และเข้าถึงบัญชีข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของท่านได้บนเว็บไซต์ของเรา Culturalcare.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้งานเป็นความลับ รักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ เฉพาะที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมโครงการ Cultural Care เท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์จากการใช้งานแฟ้มคุ้กกี้ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับไอพีแอดเดรส ประเภทของเว็บ บราวเซอร์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  (ISPs) หน้าอ้างอิงและหน้าออก ระบบปฏิบัติการ  การประทับวัน/ เวลา และจำนวนคลิกเข้าชมเว็บไซต์เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ทั่วไปสำหรับการใช้งานโดยรวม ไอพีแอดเดรสและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันจะไม่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลการค้นหา เพื่อให้รู้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการอะไร  เราดำเนินการเช่นนี้เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

เราใช้ข้อมูลที่ท่านระบุเกี่ยวกับตัวท่านเมื่อมีการร้องขอข้อมูล เพื่อที่จะดำเนินการตามการร้องขอเท่านั้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย Culturalcare.com จะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์ เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสุดความสามารถโดยการดูแลควบคุมกระบวนการต่างๆ แต่ท่านต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อท่านอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ท่านต้องควบคุมข้อมูลที่ท่านจะเปิดเผย ท่านต้องระมัดระวังเสมอเมื่อท่านส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการดังกล่าว  เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ที่ท่านมอบให้ เพื่อที่จะยืนยันการส่งข้อความสำหรับ ‘การหาข้อมูลครอบครัว’ เท่านั้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเพื่อการจัดทำข้อความจะถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น และจะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อความเท่านั้น เราใช้ที่อยู่อีเมล์ส่งกลับเพื่อที่จะตอบอีเมล์ที่เราได้รับ ที่อยู่อีเมล์ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด และจะไม่ถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอก Culturalcare.com อาจให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับลูกค้า ยอดขาย รูปแบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นที่รู้จัก แต่ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวจะไม่มีการระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น  ท้ายที่สุด เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับทางอินเตอร์เน็ต ในวิธีการใดๆ ที่ไม่ใช่วิธีที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในข้างต้นโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสท่านเลือกเอาข้อมูลออกหรือห้ามนำข้อมูลของท่านไปใช้ในวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าว

การทบทวนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยการแจ้งหมายเลขครอบครัวอุปถัมภ์ของท่านและรหัสผ่านในการล็อกอิน เราใช้ขั้นตอนนี้เพื่อที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดในข้อมูลบัญชีส่วนตัวของท่านผ่านทางอีเมล์ จากผู้อำนวยการโครงการของท่าน โดยโทรไปที่ 1-800-333-6056 ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์ฟรี หรือส่งจดหมายไปที่:

Cultural Care Au Pair

Cultural Care Au Pair
One Education Street
Cambridge,MA02141

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรแก่เหตุและผลในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

ความยินยอมของท่าน

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านได้ยอมรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลโดย Culturalcare.com ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในหน้านี้ เพื่อให้ท่านได้รับทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด เราใช้ข้อมูลอย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลในสถานการณ์ใดบ้าง ถ้าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีการที่แตกต่างจากที่ได้ระบุไว้ในระยะเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ ท่านมีทางเลือกว่าจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่แตกต่างดังกล่าวหรือไม่ ถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการที่ได้ระบุไว้ขณะที่ข้อมูลได้ถูกเก็บรวบรวม เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางอีเมล์ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารจากเว็บไซต์ของเรา ท่านก็จะไม่ได้รับการติดต่อใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็จะไม่ถูกนำไปใช้ตามวิธีการใหม่ดังกล่าว นอกจากนี้ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติด้านการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูล เราจะประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในบางกรณีที่เราประกาศแจ้ง เราจะส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้งานที่เลือกว่าจะรับการติดต่อสื่อสารจากเราด้วย เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อปฏิบัติด้านการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

แจ้งความคิดเห็นของท่านให้เราได้รับทราบ

Culturalcare.com ยินดีรับคำถามและความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อเราที่หมายเลข 1-800-333-6056 หรือ ส่งอีเมล์ไปที่ aupair.th@culturalcare.com