ทำไมต้องเลือกคัลเจอรัล แคร์

การที่คุณเลือกไปเป็นออแพร์กับคัลเจอรัล แคร์นั้นคุณจะได้รับการดูแลจากองค์กรออแพร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุด  เราได้ส่งออแพร์จากทั่วโลกไปสหรัฐอเมริกามาแล้วมากกว่า 100,000 คนตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ด้วยประสบการณ์และคำมั่นหมายที่จะบริการออแพร์ของคัลเจอรัลแคร์ทุกคนอย่างดีที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนคุณประสบความสำเร็จกลับมา  แน่นอนว่าคัลเจอรัลแคร์ยังคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอตลอดระยะที่คุณเป็นออแพร์อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปี นอกจากคัลเจอรัล แคร์ จะเป็นองค์กรที่จัดหาออแพร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว เรายังเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือออแพร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าในระหว่างปีที่คุณเป็นออแพร์คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 700 คนทั่วประเทศและเพื่อให้มั่นใจว่าออแพร์ของเราจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก   คัลเจอรัล แคร์จึงเป็นองค์กรที่ไม่มีการจ้างเอเจนซี่ดำเนินการให้ แต่เราจัดตั้งบริษัทเองและใช้พนักงานของเราเองในทุกประเทศเพื่อคอยทำหน้าที่รับสมัครและดูแลออแพร์ของเรา

คัลเจอรัล แคร์ดำเนินโครงการออแพร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มิใช่เอเจนซี่ทั่วไปที่ดำเนินโครงการอื่นๆร่วมด้วย  เราจึงมีความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญเรื่องออแพร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้เราเป็นที่หนึ่งในเรื่องคุณภาพในโครงการออแพร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องโครงการออแพร์นั้นขึ้นชื่อว่าเข้มงวดที่สุดในโลก จึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคุณจะเข้าร่วมโครงการออแพร์กับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆแง่มุมของโครงการออแพร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี  กับคัลเจอรัล แคร์คุณจะรู้สึกปลอดภัยและวางใจเพราะเรามีคำตอบสำหรับทุกคำถามเรื่องโครงการออแพร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้คุณเสมอ


ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา