ได้รับแต่งตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา

โครงการออแพร์เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้การควบคุมของกระทรวงต่างประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1989 ทางกระทรวงต่างประเทศได้จัดตั้งกฎระเบียบที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนและเอเจนซี่ทุกที่ต้องทำตาม ซึ่งเป็นกฎที่จะคุ้มครองทั้งฝ่ายโฮสท์แฟมิลี่และออแพร์ มันเป็นความรับผิดชอบของออแพร์ที่จะต้องบังคับใช้กฎเหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่มีคุณภาพของทั้งตัวคุณเองและโฮสท์แฟมิลี่ ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งทางเรายังต้องส่งรายงานและเอกสารต่างๆให้แก่ทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของบริษัทให้อยู่ในระดับสูง การที่จะเป็นออแพร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำได้โดยผ่านโครงการ/ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เท่านั้น อย่างเช่น คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์

กฎระเบียบของรัฐบาลที่คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ตกลงปฏิบัติตามมีดังนี้:

 • มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและความปลอดภัยของเด็กให้ออแพร์อย่างน้อย 8 ชม. (ซึ่งใน 4 ชม.จะเป็นความปลอดภัยของเด็กทารก)
 • มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีพัฒนาพัฒนาการของเด็กอย่างน้อย 24 ชม.ก่อนที่จะไปถึงบ้านโฮสท์แฟมิลี่ (ซึ่งอย่างน้อย 4 ชม.จะเป็นพัฒนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ)
 • มีการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามี  Local Childcare Consultant (LCC) อยู่ในพื้นที่ใกล้กับบ้านโฮสท์แฟมิลี่ในรัศมี 1 ชม.โดยรถยนต์
 • มีปฐมนิเทศน์ให้โฮสท์แฟมิลี่และออแพร์โดย LCC  ภายในช่วง 14 วันแรกที่ออแพร์เดินทางมาถึง
 • มีการประชุม/ติดต่อพูดคุยระหว่าง LCC กับโฮสท์แฟมิลี่และออแพร์ในทุกๆเดือน

ข้อปฎิบัติของโฮสท์แฟมิลี่:

 • ต้องเตรียมจัดหาห้องส่วนตัว, อาหาร, และค่าตอบแทนสัปดาห์ละ $195.75
 • กำหนดให้ออแพร์ทำงานได้ไม่เกิน 45 ชม. ต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 10 ชม.ต่อวัน)
 • กำหนดให้ออแพร์ทำงานบ้านที่เกี่ยวกับเด็ก (รวมไปถึงการเตรียมอาหาร ซักผ้า และทำความสะอาดห้องที่เด็กๆอยู่)
 • ให้ออแพร์หยุดปกติ 1.5 วันต่อสัปดาห์ และให้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกัน 1 สัปดาห์ใน 1 เดือน และให้วันหยุด 2 สัปดาห์ใน 1 ปีโดยยังคงได้รับค่าตอบแทนอยู่
 • จัดให้มีคนอยู่ที่บ้านด้วยในช่วง 3 วันแรกที่ออแพร์มาถึงบ้านโฮสแฟมิลี่
 • ตรวจสอบว่าจะต้องมีผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนอยู่กับออแพร์ด้วยตลอดเวลาถ้าโอสท์แฟมิลี่มีเด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน
 • สนับสนุนค่าการศึกษาให้แก่ออแพร์เป็นจำนวนเงิน $500 เหรียญ
 • อำนวยความสะดวกในด้านพาหนะ/การเดินทางให้กับออแพร์เพื่อไปเรียน/ไปประชุมประจำเดือนกับ LCC

สมาชิกของ International Au Pair Association (IAPA)

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์เป็นสมาชิกของสมาคมออแพร์นานาชาติ ซึ่งได้รับ “การรับรองคุณภาพ”ในฐานะที่เป็นโครงการออแพร์ในอเมริกา IAPA เป็นสมาคมนานาชาติที่ได้รับการนับถือเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iap

ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา