ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ถึงแม้ว่าคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์จะบริการตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี พร้อมความช่วยเหลือต่างๆ และประกันขั้นพื้นฐานให้กับคุณแล้ว แต่ออแพร์ของเราจำเป็นต้องมีประกันแบบพิเศษไว้ เพื่อที่คุณจะได้มีความสบายใจตลอดทั้งปีที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทของเราทำงานร่วมกับบริษัทประกัน Erika ตั้งแต่ปีค.ศ.1995 เพื่อร่วมกันออกนโยบายประกันการเดินทางที่ทำให้คุณสามารถสนุกกับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและค่าอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันแบบพิเศษของ Erika ครอบคลุมอะไรบ้าง

  • ค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดวงเงิน
  • ค่าตั๋วเครื่องบินของสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับคุณ
  • ครอบคลุมค่าเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอื่นๆเมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับของคุณ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยขั้นร้ายแรงหรือเสียชีวิต ในขณะที่คุณยังไม่จบโปรแกรม
  • เบอร์โทรฟรีช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบของ Erika
  • ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและค่าปรึกษาแพทย์
  • ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินการเรื่องเอกสารค่าชดเชยต่างๆ

ประกันเดือนที่ 13

หลังจากจบโครงการในเดือนที่ 12 แล้ว คุณจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวในอเมริกาอีก 1 เดือน ซึ่งประกันชนิดนี้จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจ เพราะคุณยังได้รับความคุ้มครองอยู่ ประกันชนิดนี้คุ้มครองคุณตลอด 1 เดือนเหมือนกับประกันแบบพิเศษ

ประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผน-ไปลุยกันเลย!

ในระหว่างปีของคุณ คุณอาจจะได้ร่วมกิจกรรมที่ผจญภัยต่างๆที่ประกันขั้นพื้นฐานไม่ได้ครอบคลุม กิจกรรมที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นเหล่านี้สามารถทำได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณจะเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อออแพร์ในพื้นที่ของคุณ คุณพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเหล่านั้นหรือยัง คุณอยากไปล่องแก่งหรือเล่นเจ็ทสกีไหม? คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ อย่างไร้กังวลโดยการทำประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผน


ลงทะเบียนเบื้องต้น ตารางสัมมนา