การเป็นออแพร์กับคัลเจอรัล แคร์ทำให้น้องมีโอกาสในการเรียนรู้ เติบโตและสัมผัสกับสหรัฐอเมริกาแบบไม่เหมือนใคร ซึ่งออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆหลายอย่าง

สิ่งที่น้องจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมีดังนีั้

 • ความช่วยเหลือ

  คัลเจอรัล แคร์ จะให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ในทุกช่วงเวลาของการฝึก การเตรียมตัว การสมัครและการทำวีซ่า

 • จัดการการเดินทาง

  เราจัดการทั้งค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับของน้องและน้องยังได้เริ่มต้นโครงการด้วยการเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 5 วัน ใกล้กับนิวยอร์กซิตี้อีกด้วย

 • ห้องนอนและอาหาร

  โฮสแฟมิลี่ของน้องจะจัดการเรื่องห้องพักและอาหารของน้อง รวมไปถึงค่าตอบแทน 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ซึ่งจะกลายเป็นเงินเก็บของน้องค่ะ

 • โอกาสในการศึกษา

  เมื่อเป็นออแพร์ น้องจะได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่น้องเลือกเองในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท้องถิ่น โฮสแฟมิลี่จะเป็นคนจ่ายค่าเรียนมูลค่า $500 ต่อปีสำหรับการเรียนของน้อง

 • วันพักร้อน

  น้องมีเวลาพักร้อน 2 อาทิตย์ มีวันหยุดต่ออาทิตย์ - วีซ่าชนิด J-1 ยังอนุญาตผ่อนผันให้คุณท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุวีซ่าอีกด้วย

สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าน้องรู้สึกว่าชีวิตออแพร์เป็นสิ่งที่ใช่ น้องสามารถต่อเวลาการอยู่ในสหรัฐอเมริกาออกไปอีกหนึ่งปีค่ะ

การเป็นคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ จะทำให้น้องได้พบกับโอกาสในการใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา พร้อมๆ กับการเติบโตทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ โดยไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่น้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา