สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

ศึกษาสิทธิประโยชน์จากการเป็นออแพร์กับคัลเจอรัล แคร์ เช่น การเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย วันพักร้อน โอกาสในการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมาย

การเป็นออแพร์กับคัลเจอรัล แคร์ทำให้น้องมีโอกาสในการเรียนรู้ เติบโตและสัมผัสกับสหรัฐอเมริกาแบบไม่เหมือนใคร ซึ่งออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆหลายอย่าง

สิ่งที่น้องจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมีดังนีั้

 • ความช่วยเหลือ

  คัลเจอรัล แคร์ จะให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ในทุกช่วงเวลาของการฝึก การเตรียมตัว การสมัครและการทำวีซ่า

 • การเตรียมตัวเพื่อการเดินทางของคุณ

  ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ตลอดโครงการของคุณ จะดูแลจัดเตรียมโดยคัลเจอรัลแคร์ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลตั๋วของเราจะเลือกตั๋วเครื่องบินของคุณขาไป โดยเดินทางจากสนามบินนานาชาติในประเทศของคุณ ไปยังสนามบินที่ใกล้ที่สุดกับบ้านโฮสแฟมิลี่ และกลังจากจบโครงการแล้ว เราจะเตรียมตั๋วขากลับให้คุณอีกด้วย

 • ห้องนอนและอาหาร

  โฮสแฟมิลี่ของน้องจะจัดการเรื่องห้องพักและอาหารของน้อง รวมไปถึงค่าตอบแทน 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ซึ่งจะกลายเป็นเงินเก็บของน้องค่ะ

 • โอกาสในการศึกษา

  เมื่อเป็นออแพร์ น้องจะได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่น้องเลือกเองในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท้องถิ่น โฮสแฟมิลี่จะเป็นคนจ่ายค่าเรียนมูลค่า $500 ต่อปีสำหรับการเรียนของน้อง

 • วันพักร้อน

  ออแพร์จะได้รับสิทธิ์วันลาพักร้อน 2 สัปดาห์ต่อ 1 ปีโดยยังได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้วีซ่า J-1 ยังมอบเ__ดือนท่องเที่ยวพิเศษ__ให้ 1 เดือนหลังคุณจบโครงการเพื่อให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา!

สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าน้องรู้สึกว่าชีวิตออแพร์เป็นสิ่งที่ใช่ น้องสามารถต่อเวลาการอยู่ในสหรัฐอเมริกาออกไปอีกหนึ่งปีค่ะ

การเป็นคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ จะทำให้น้องได้พบกับโอกาสในการใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา พร้อมๆ กับการเติบโตทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ โดยไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่น้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา