นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ International Care ltd

คำสัญญาของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน อีเอฟ มีเจตนาแน่วแน่ที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของอีเอฟ ("นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว") จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเราหรือส่งมาให้กับเราไม่ว่าโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือส่งมาในเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์" ของเรา) และไซท์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชั่น เครื่องมือ และระบบการทำงานแบบโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ (จะเรียกรวมกันว่า "Apps" ของเรา) ผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของเราซึ่งเราเป็นผู้ควบคุม ("หน้าสื่อสังคมออนไลน์" ของเรา) รวมทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งอยู่ในรูป HTML ซึ่งเราส่งถึงท่าน (ซึ่งจะเรียกรวมกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ Apps และเว็บไซต์ ว่า "ไซต์" ) หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดในนโยบายฉบับนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้เรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราจัดเก็บ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ได้แก่ข้อมูลที่ระบุตัวท่าน เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้บริการ (User Name) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมทั้งที่อยู่เพื่อการเรียกเก็บเงิน หรือส่งของ) หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ) อีเมล์แอดเดรส หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ภาพของท่าน หมายเลขบัญชีของสื่อสังคมออนไลน์ ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก ไอพีแอดเดรส ชื่อสถานศึกษาและที่อยู่ ชื่อบริษัทและที่อยู่ คอร์สการเรียนที่ท่านสนใจ รสนิยม ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ Server Log File ข้อมูลที่เก็บรวมรวมผ่าน Cookies, Pixel Tags และเทคโนโลยีอื่น ข้อมูลการใช้ App ข้อมูลทางประชากร และข้อมูลอื่นที่ท่านส่งให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลรวม (Aggregated Information) เราวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งวิธีต่อไปนี้

ผ่านไซต์: เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไซต์ได้ เช่น เมื่อท่านลงนามเพื่อรับจดหมายแจ้งข่าว หรือซื้อของ การเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (Offline): เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่นเมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า จากแหล่งอื่น: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ จากพันธมิตรทางการตลาด พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ จากบุคคลที่ท่านเป็นเพื่อนหรือเชื่อมต่อบน พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น หากท่านเลือกจะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีเว็บไซต์ของท่าน เราจะสามารถทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติย่อของท่านหรือของเพื่อนท่าน ผ่านบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน: ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวมรวมโดยบราวเซอร์ส่วนใหญ่หรือผ่านทางอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางสถิติ และเพื่อดำเนินการให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่าน Server Log Files: ไอพีแอดเดรสของท่านเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านจะส่งให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์ ไอพีแอดเดรส รวมทั้งจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม และหน้าที่เปิดดูจะถูกระบุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติใน Server Log File ของเรา การใช้ Cookies: Cookies จะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถโอนข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการเก็บบันทึกหรือเพื่อประโยชน์อื่น หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Cookies ก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ในบราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่ทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ Cookies ส่วนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookies ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ Cookies ดังกล่าวนั้นท่านสามารถอ่านได้จากนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ของเรา ผ่านการใช้ App ของท่าน: เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดและใช้ App เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ App เช่นวันเวลาที่ App ในอุปกรณ์ของท่านเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไปที่ App ตามหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลจากท่าน: อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นวันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ รวมทั้งข้อมูลอื่น เช่นวิธีการสื่อสารที่ท่านชอบใช้เมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวโดยความสมัครใจ ตำแหน่งสถานที่จริง: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่จริงที่มีการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน ในบางกรณีเราอาจใช้บริการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือการเก็บเงินบริจาคผ่านไซต์ ในกรณีดังกล่าวบุคคลภายนอกรายดังกล่าว (แต่ไม่ใช่เรา) อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่นโยบายนี้ ซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดังต่อไปนี้

ตอบข้อซักถามของท่านและปฏิบัติตามคำขอของท่าน เช่น ส่งจดหมายแจ้งข่าวให้ท่าน หรือตอบคำถามและตอบข้อคิดเห็นของท่าน ส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้อาจสำคัญต่อการที่ท่านใช้ไซต์นี้ท่านจะไม่สามารถเลือกงดไม่รับการติดต่อนี้ เพื่อดำเนินการให้การซื้อ และ/หรือการบริจาคของท่านเสร็จสมบูรณ์ เช่น ดำเนินการกับการชำระเงินของท่าน จัดส่งของที่ท่านสั่งให้ท่าน ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการซื้อของท่านและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน ส่งข่าวและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายและโครงการต่างๆ ให้ท่าน และส่งบัตรเชิญให้ท่านเพื่อเข้าร่วมในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทำให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นหรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถติดต่อกับท่านผ่านไซต์เท่าที่ไซต์ที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้ อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในกระดานข้อความ การพูดคุย (chat) หน้าประวัติย่อ และบล้อค รวมทั้งบริการอื่นที่ท่านสามารถใส่ข้อความและวัสดุต่างๆ (รวมทั้ง Social Media Pages ของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจของเรา การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไซต์ของเรา การปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา การทราบถึงแนวโน้มในการใช้งาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการขายของเรา การปรับปรุงคอนเท้นต์และประสบการ์การใช้งานของไซต์โดยดูจากกิจกรรมที่ผ่านมาขของท่านในไซต์ และการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และการให้บริการแก่ลูกค้า (รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า) เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและเพื่อให้มั่นใจว่าไซต์ทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ cookies ของเรา โปรดพิจารณานโยบาย cookies เราอาจใช้ตำแหน่งสถานที่ของอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริการและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านรวมกับข้อมูลการเข้าชมโฆษณาของท่านและข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมให้กับคู่ค้าทางการตลาดของเรา เพื่อจัดเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ท่านและเพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมดังนี้ (ก) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบคำขอจากเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการประกอบการของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งท่านและบุคคลอื่น (ช) เพื่อทำให้เราสามารถเรียกร้องการแก้ไขความเสียหายที่เรามีสิทธิได้รับ หรือเพื่อจำกัดค่าเสียหายที่อาจเกิดกับเรา อีเอฟจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งภายในและนอกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อดำเนินการให้การจองของท่านแล้วเสร็จ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสั่ง (รวมทั้งความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง) ให้ท่าน และเพื่อการบริการลูกค้าและกิจกรรมด้านการตลาด เนื่องจาก server ของเราตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมงานฝ่ายการขายของเราจึงมีอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนที่นักเรียนเลือกลงคอร์สเรียนนั้นตั้งอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลกดังนี้เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน พันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศไทย คู่ค้าทางธุรกิจที่เราแบ่งปันข้อมูลให้นั้นเป็นคู่ค้าที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลรายการคำสั่งซื้อของท่านทางไซต์ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พักหรือโรงเรียนต่างๆ และคู่ค้าเหล่านี้จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีคู่ค้ารายใดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดของคู่ค้าเหล่านั้น โดยอีเอฟจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการประมวลผลของอีเอฟกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย การที่ท่านตกลงยอมรับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ท่านตกลงยินยอมต่อการโอนที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่ามีประเทศหลายประเทศนอกประเทศไทยที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกับประเทศไทย การโอนจะทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการให้การปกป้องอย่างเพียงพอ และบริษัทที่ให้บริการโฮสติ้ง/ประมวลผลซึ่งเราใช้เกี่ยวกับไซต์จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

3. ความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการตามสมควรทั้งทางด้านองค์กร มาตรการด้านเทคนิคและมาตราด้านการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

หากท่านมีเหตุผลอันเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านไม่ปลอดภัย (เช่นหากท่านคิดว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเราอาจเสียไป) กรุณาแจ้งปัญหาดังกล่าวให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราผ่านระบบ "ติดต่อกับเรา - Contact Us"

4. การเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และทางเลือกต่าง ๆ

ท่านมีทางเลือกหลายทางในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

หากท่านมีความประสงค์จะหยุดได้รับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา วิธีการที่ง่ายที่สุดคือใช้ระบบยกเลิกการรับการติดต่อเชิงการตลาดที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแจ้งให้เราทราบโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โทรศัพท์ หรือเขียนแจ้ง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ "ติดต่อกับเรา" ในคำขอของท่านกรุณาระบุว่าท่านมีความประสงค์จะหยุดรับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกหากเราได้รับและดำเนินการกับคำขอที่ท่านขอไม่ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นั้น หากท่านประสงค์จะส่งคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านระบบ "ติดต่อกับเรา" โดยระบุอย่างชัดเจนว่าท่านขอไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง ทั้งนี้ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่มีผลบังคับทันที และเราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้แต่จะไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านเลือกจะไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเรา เราอาจยังส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่สำคัญให้ท่านอยู่ และท่านไม่สามารถจะปฏิเสธไม่รับข้อความดังกล่าวได้

เพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง แก้ไขปรับปรุง นำออกไป ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ส่งให้กับเราก่อนหน้านี้ กรุณาใช้ระบบ "ติดต่อกับเรา" และระบุคำขอของท่านไว้อย่างชัดเจน ในคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่ท่านต้องการเปลี่ยน หรือท่านอยากให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา หรือแจ้งให้เราทราบขีดจำกัดที่ท่านต้องการกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ดีอาจมีข้อมูลที่เหลืออยู่ซึ่งจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราและสิ่งบันทึกอื่นๆ ซึ่งจะไม่มีการเอาออกไปหรือเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกหลักฐาน และ/หรือเพื่อดำเนินการใดที่ท่านเริ่มไว้ก่อนจะขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบออก (เช่น เมื่อท่านทำการซื้อหรือเข้าไปยังการส่งเสริมการขายท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้จนหลังจากดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวเสร็จ)

5. ไซท์ของบุคคลภายนอก

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึง และเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ดำเนินการไซต์ใดที่ไซต์ของอีเอฟมีลิงค์ของไซต์นั้นอยู่ ทั้งนี้การมีลิงค์ในในไซต์ของอีเอฟไม่ได้มีความหมายเป็นนัยว่าเราหรือบริษัทในเครือให้การรับรองไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น

นอกจากนี้เราอาจทำให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบการทำงานของบุคคลภายนอกซึ่งอนุญาตให้ท่านลงคอนเท้นต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านได้ ขอแจ้งว่าข้อมูลที่ท่านส่งให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานนี้จะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวไม่ใช่นโยบายฉบับนี้ และเราจะไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่ท่านให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย (รวมทั้งวิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล) ของบริษัทอื่นเช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนา app ผู้ให้บริการ app ผู้ให้บริการพื้นที่สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยให้บริษัทอื่นทราบผ่านหรือเกี่ยวข้องกับ Apps หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

7. การใช้ไซต์โดยผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรามีโปรแกรมเสนอให้กับผู้เยาว์โดยให้ผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งซื้อ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เราจะต้องจะได้รับความยินยอมของผู้ปกครองจากผู้ใช้ซึ่งมีความประสงค์จะทำการจองหรือสั่งเอกสารแนะนำสินค้าสำหรับโปรแกรมเหล่านี้และเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ตนอาศัยอยู่

8. ข้อมูลสำคัญ

ตามปกติเราจะขอไม่ให้ท่านส่ง และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในไซท์หรือผ่านไซท์ หรือส่งให้กับเรา ในกรณียกเว้นบางกรณีเช่นคำขอทำประกัน เราจะแจ้งวิธีการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรข้อมูลจึงจะปลอดภัย

9. การแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้จึงใคร่ขอให้ท่านดูข้อความ "ปรับปรุงครั้งสุดท้าย" ที่เขียนไว้ด้านบนของหน้าเพื่อดูว่าได้มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะมีผลบังคับเมื่อเรานำนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงมาลงในไซต์

10. การติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราโดยกดคลิกในส่วนนี้


COOKIE POLICY

1. Cookie คืออะไร

Cookies เป็น text files ขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา ตามปกติ Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของ Cookie "อายุ" ของ Cookie (หมายถึงระยะเวลาที่ Cookie จะยังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของ Cookie ซึ่งมักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม

2. Cookies ใช้เพื่อทำอะไร

เราใช้ Cookies เพื่อให้ไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cookies สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนไฟล์ดังกล่าวได้ และทำให้สามารถจำท่านได้และสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings))

นอกจากนี้ Cookies ยังใช้เพื่อช่วยเร่งความเร็วในดำเนินการ และประสบการณ์ (experience) ของท่านในไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้ Cookies เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้ไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเท้นต์ของไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของท่านได้จากข้อมูลเหล่านี้

3. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

ในไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภทซึ่งเรียกว่า "Session Cookies" และ "Persistent Cookies" ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบ Cookie ทิ้งไปเอง (ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจะขึ้นอยู่กับ "อายุ" ของ Cookie ดังกล่าว)

COOKIES ของบุคคลภายนอก เรามีคู่ค้าหลายรายซึ่งคู่ค้าดังกล่าวอาจจะใส่ Cookies ลงในอุปกรณ์ของท่านในนามของเราด้วยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมไซต์ของเราเพื่อให้คู่ค้ารายดังกล่าวสามารถส่งมอบบริการที่ตนให้บริการได้ หากท่านต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลว่าจะเลือกไม่รับ (opt-out) Cookies ดังกล่าวได้อย่างไรขอให้ท่านดูจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies) ของคู่ค้าดังกล่าว

4. Cookies ที่เราใช้

Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในไซต์ของอีเอฟ (EF) ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้

COOKIES สำคัญ

Cookies สำคัญ (Essential Cookies) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มี Cookies ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการไซต์ บริการ หรือคุณลักษณะบางอย่างที่ท่านขอได้

 • Session - Session Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพของแอพพลิเคชั่น (application) - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • Load Balancing - Load Balancing Cookies จะใช้เพื่อส่งทรัพยากร (assets) ไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และช่วยแก้ไขปัญหาการที่เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานอย่างหนักให้เบาลง - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • User ID - User ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • Security - Security Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

PREFERENCE COOKIES

Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่ (local settings) อื่นๆ และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

 • ภาษา (Language) - Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้อง - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • ตำแหน่งสถานที่ (Location) - ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าว - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • อุปกรณ์เคลื่อนที่ - หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile site - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • เว็บไซต์เพื่อการอ้างอิง - จะมีการบันทึกเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงเพื่อจะได้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำ - จะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถส่งข่าวใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย" และเพื่อให้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • วิดีโอที่ดูล่าสุด - จะมีการบันทึกวันที่และชื่อของวิดีโอที่ดูล่าสุดเพื่อจะได้เข้าใจความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • Flash Cookies - Flash Cookies จะใช้เพื่อทำให้สามารถเล่นคอนเท้นต์ที่เป็นภาพและเสียงได้ - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • Page History - Page History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไข - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

SOCIAL PLUG-IN TRACKING COOKIES

Cookies นี้จะใช้เพื่อตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • เฟซบุ๊ค - จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของเฟซบุ๊คเพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • ทวิตเตอร์ - จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

ANALYTICS COOKIES

Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

 • Google Analytics - Google Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอและการนำทางของไซต์ ทั้งนี้ Google จะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวด้วยข้อมูลทางประชากร และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ดีขึ้น - วิธีจัดการกับ Cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

MARKETING COOKIES

Marketing Cookies จะใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด

 • โฆษณา - ส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมาย - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • วิเคราะห์ตลาด - ทำการวิเคราะห์ตลาด - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย - วัดประสิทธิภาพของโฆษณา (campaign) - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
 • การตรวจจับการหลอกลวง - ตรวจจับการปลอมแปลงการคลิก (Click Fraud) - วิธีจัดการกับ Cookies: ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

5. วิธีจัดการกับ Cookies

แม้ว่าอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookiesโดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

หากท่านต้องการล้าง Cookies ทั้งหมดที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมทิ้งเอาไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสามโปรแกรมต่อไปนี้เพื่อล้าง Cookies ออกไป

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php http://www.spybot.info/en/download/index.html http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

6. Pixel Tags

นอกจากนี้หน้าเพจบางหน้าที่ท่านเปิดดูในไซต์อาจเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Pixel Tags (หรือที่เรียกว่า Clear Gifs) ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราโดยตรงและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมไซต์ของเรานั้นอาจมีบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วมใช้ด้วยเพื่อจะได้กำหนดเป้าเพื่อทำโฆษณาโดยแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จัดเก็บผ่านการใช้ Pixel Tags จะไม่เป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเชื่อมต่อไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม

7. วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookie ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ขอเรียนว่าการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นขอความกรุณาอย่าใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่สำคัญไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ท่านส่งถึงเรา

8. เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/