ข่าวสารสำหรับผู้ปกครองออแพร์

คู่มือ โครงการออแพร์ใน สหรัฐอเมริกา: ข่าวสารนำเสนอสำหรับผู้ปกครอง

พวกเราทราบดีว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านออกไปเผชิญโลกกว้างเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปกครอง แต่ก็อาจทำให้ท่านรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ที่ Cultural Care พวกเราเชื่อว่าการเป็นออแพร์ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเยาวชนที่จะออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในต่างประเทศ

เมื่อบุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการออแพร์ พวกเขาจะได้ได้รับโอกาสได้เดินตามฝัน ออแพร์จะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวของโฮสแฟมิลี่ที่อบอุ่นและได้รับการดูแลจาก Cultural Care ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการออแพร์จะมอบประสบการณ์ในการสัมผัสโลกกว้างได้อย่างปลอดภัยที่สุดWhat is an au pair?

คำว่าออแพร์มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า “เท่าเทียมกัน” ออแพร์จึงเปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเด็กๆ

โครงการออแพร์จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ อย่างเต็มตัว ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลักของออแพร์คือการดูแลเด็กและ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กหน้าที่เหล่านี้เป็น โอกาส สำคัญที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในอนาคตโฮสแฟมิลี่คือใคร

โฮสแฟมิลี่คือครอบครัวชาวอเมริกันจากทั่วสหรัฐอเมริกาที่ต้องการมองหาออแพร์ที่เหมาะสมให้กับลูกๆของพวกเขาในขณะเดียวกัน ออแพร์ก็ สามารถเลือกโฮสแฟมิลี่ที่ชอบได้เช่นเดียวกัน โฮสแฟมิลีี่มักจะตื่นเต้นเสมอที่จะได้ต้อนรับออแพร์มาเป็นสมาชิกอีกคนของครอบครัว เรามีเครือข่ายสนับสนุนที่กว้างขวางและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าออแพร์จะรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ จากความเชี่ยวชาญในการจับคู่ของเรา ออแพร์จะได้ไปอาศัยกับโฮสแฟมิลี่ที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีทีมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เป็นออแพร์ในสหรัฐอเมริกาบุตรหลานของท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ?

โอกาสที่จะได้อาศัยอยู่ในอเมริกา ท่องเที่ยว ทำ งานมีรายได้ สร้างเครือข่ายกับเพื่อนทั่วโลกและมีความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตที่หาซื้อไม่ได้

 • โอกาสท่องเที่ยวในอเมริกา

  ออแพร์ จะได้สัมผัสการใช้ชีวิตกับโฮสแฟมิลี่และมีโอกาสท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

 • โอกาสทางการศึกษา

  ออแพร์สามารถสัมผัสชีวิตนักเรียนที่อเมริกาได้โดยการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐฯในวิทยาลัยของเมืองที่ไปอยู่ ซึ่งจะทำให้ออแพร์ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งการเรียนกับเพื่อนๆ ชาวอเมริกัน การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

 • โอกาสพัฒนาตนเอง

  เมื่อสิ้นสุดโครงการออแพร์จะเดินทางกลับมาพร้อมกับทักษะหลากหลายด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต การที่ออแพร์ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองตลอดเวลาหนึ่งปี ทำให้ขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงทักษะอื่นๆด้วย

 • โอกาสการใช้ชีวิตในอเมริกา

  การท่องเที่ยวในต่างประเทศและใช้ชีวิตเหมือนชาวอเมริกันจะเปิดโอกาสดีๆ ในชีวิต ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกันและมีส่วนร่วมในหลายๆกิจกรรม ออแพร์จะได้พบกับผู้คนหลากหลายและสามารถพบเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เขามีสังคมที่กว้างขึ้น

เครือข่ายใหญ่ที่สุด

เรามีเครือข่ายสนับสนุนที่กว้างขวางและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าออแพร์จะรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่

จากความเชี่ยวชาญในการจับคู่ของเรา ออแพร์จะได้ไปอาศัยกับโฮสแฟมิลี่ที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีทีมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่เป็นออแพร์ในสหรัฐอเมริกา

ทีมช่วยเหลือในอเมริกา

 • ออฟฟิศคัลเจอรัล แคร์ในบอสตัน

  ออฟฟิศใหญ่ของเราอยู่ที่บอสตันซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรารักในโครงการออแพร์และพร้อมจะให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือคุณและโฮสแฟมิลี่ตลอดเวลาในการเป็นออแพร์

 • ออฟฟิศคัลเจอรัล แคร์ใน เดนเวอร์

  เจ้าหน้าที่จากออฟฟิศเดนเวอร์ คอยช่วยเหลือออแพร์ในทุกๆ เรื่อง โดยไม่จำกัดว่าออแพร์จะอยู่ที่ไหนของอเมริกา ซึ่งลูกของคุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ตลอดเวลาเพื่อความอุ่นใจ

 • Local Childcare Consultant (LCC)

  เรามีที่ปรึกษาด้านการดูแลเด็กอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะ อยู่ในระยะที่สามารถขับ รถมา ถึงที่พักของออแพร์ใน ความ ดูแลของเขาภายใน 1 ชั่วโมงได้ นั่นหมายความ ที่ปรึกษาท้องถิ่นจะต้องติดต่อกับออแพร์ทุกเดือนเพื่อเช็คว่าโฮสต์ได้ทำตามกฎระเบียบของโครงการและเช็คความเป็นอยู่ของออแพร์ประสบการณ์ตั้งแต่ปี 1989

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการแมชต์ออแพร์กับโฮสแฟมิลี่ที่เหมาะสม, ทำให้เราสั่งสมองค์ความรู้จนเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ

 • ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการ่ต่างประเทศ

  โครงการออแพร์ของเราถูกควบคุมโดยกระทรวงต่างประเทศของอเมริกา ซึ่งคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่กระทรวงต่างประเทศของอเมริกายอมรับในการรับสมัครและคัดเลือกออแพร์ให้ครอบครัวชาวอเมริกัน

 • การสนับสนุนจากประเทศไทย

  โครงการจะคอยให้การดูแลช่วยเหลือออแพร์อยู่เสมออย่างเต็มที่และใส่ใจโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ โดย 80 เปอร์เซนต์ของเจ้าหน้าที่เคยเป็นออแพร์มาก่อนซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าประสบการณ์ออแพร์แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

 • Travel Insurance

  ออแพร์ของคัลเจอรัลแคร์ทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษจากความคุ้มครองรวมของกรมธรรม์ที่ออกแบบโดยความคำนึงถึงออแพร์ เป็นหลักกรมธรรม์ครอบคลุมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วย เสียชีวิตและในส่วนของกฎหมาย รวมไปถึงเมื่อทรัพย์สินถูกขโมยและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมโครงการ