ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล

ในนามของคัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ น้องได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพรีเมี่ยม – พร้อมคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีที่สุดในต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ได้จัดสรรให้น้องได้รับการเตรียมตัวและฝึกหัดที่ดีที่สุดรวมถึงความช่วยเหลือต่างๆตลอดปี หากอยากทราบว่าทำไมคัลเจอรัล แคร์ถึงเป็นบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์ อ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

ยิ่งไปกว่านั้น คัลเจอรัล แคร์จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าน้องจะได้แมชต์กับโฮสแฟลิมี่ที่ต้องการ นั่นหมายความว่าน้องสามารถศึกษาข้อมูล, เข้าร่วมสัมมนา, ทำใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จนกระทั่งได้แมชต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเลย

เมื่อน้องได้แมชต์กับโฮสแฟมิลี่และมีกำหนดการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาที่ชัดเจนแล้ว เราจึงจะแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าโครงการกับน้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ค่าโครงการ: 52,100บาท

+การคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง: 2,500 บาท (ในกรณีวีซ่าไม่ผ่าน หรือน้องไม่สามารถเดินทางได้กระทันหัน น้องจะได้ค่าโครงการคืนทั้งหมด 52,100 บาท)

การชำระค่าโครงการแบบเหมาจ่ายแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะชำระหลังจากที่น้องได้แมชกับโฮสแฟมิลี่แล้ว ค่าโครงการนี้ได้ครอบคลุมประกันชีวิตตลอด1ปีในอเมริกา, ค่าตั๋วไป-กลับ*, ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คัลเจอรัลแคร์ทั่วโลกตลอด 24 ชม. และค่าใช้จ่ายโครงการในการดำเนินเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

เราได้ร่วมงานกับบริษัทประกัน Erika ซึ่งก่อตั้งปี 1995 โดยความร่วมมือนี้, เราได้สร้างสรรค์นโยบายความคุ้มครองในการเดินทางเพื่อช่วยให้น้องเดินทางด้วยความสบายใจ

การเดินทางโดยมีความคุ้มครองอันยอดเยี่ยมนั้นหมายความว่าน้องสามารถเลือกทำกิจกรรมที่สนใจและหลากหลายได้อย่างสบายใจ ซึ่งความคุ้มครองนี้รวม

  • สุขภาพความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สิน
  • ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายความคุ้มครอง
  • ตั๋วเดินทางไป-กลับ กรณีที่ต้องเดินทางกลับกะทันหันจากเหตุการณ์การเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันจากบุคคลในครอบครัว
  • ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงผ่านเบอร์ที่ไม่เสียค่าบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประกันความคุ้มครองของเรา ติดต่อที่นี่

ทั้งน้องออแพร์และครอบครัวอุปถัมภ์ต่างได้ชำระค่าโครงการเพื่อมีส่วนรวมในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองฝ่ายจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและยังได้รับคุณประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ใด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เรายังต้องการให้น้องได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากน้องได้แมชกับโฮสแฟมิลี่แล้ว โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึ่งน้องไม่ได้ชำระให้คัลเจอรัลแคร์แต่อย่างใด แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำเอกสาร เพื่อเดินทางไปอเมริกากับโครงการออแพร์

  • ค่าวีซ่า $160 (จ่ายโดยตรงให้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกา)
  • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม ไม่เกิน1,500 บาท
  • ค่าตรวจสุขภาพ ไม่เกิน2,000 บาท (ขี้นอยู่กับโรงพยาบาล)
  • ค่าทำใบขับขี่สากล หรือ Driving Certificate ไม่เกิน150 บาท

*ตั๋วไป-กลับจะครอบคลุมหากเข้าร่วมโครงการออแพร์ครบปี