Cultural Care Au Pair

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล

Don't worry, we have a strict Privacy Policy

การเป็นออแพร์ของคัลเจอรัล แคร์ คุณจะเสียค่าใช้จ่ายในราคาไม่แพงเพื่อไปใช้ชีวิตและทำงานในต่างประเทศ คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าคุณจะได้ตอบตกลงแมชต์กับโฮสแฟมิลี่ นั่นหมายความว่าคุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรา กรอกเอกสารใบสมัครออนไลน์และสัมภาษณ์กับโฮสแฟมิลี่ของเราได้โดยไม่เสียเงินซักบาท หลังจากคุณตกลงจับคู่กับโฮสแฟมิลี่และมีการกำหนดวันที่เดินทางไปอเมริกาแล้ว คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าโครงการ และประกันพิเศษ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

ค่าธรรมเนียมโครงการ (53,500บาท )

ทั้งออแพร์ และ โฮสแฟมิลี่ต่างก็ต้องชำระค่าโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องทำตาม ข้อปฏิบัติ และได้รับสิทธิพิเศษ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประโยชน์ของโครงการออแพร์

ความคุ้มครองของประกันแบบพิเศษ

การมีประกันเดินทางที่ดีย่อมหมายถึงการที่คุณสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่น่าตื่นเต้นกับคัลเจอรัล แคร์ โฮสแฟมิลี่และเพื่อนๆได้โดยไม่ต้องกังวลอะไร เราทำงานร่วมกับบริษัทประกัน Erika ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เพื่อร่วมกันออกนโยบายประกันการเดินทางที่จะทำให้คุณไร้กังวลตลอดปีออแพร์ในอเมริกา ทางเราได้รวมค่าประกันพิเศษ Erika ในค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว ซึ่งจะครอบคลุม

  • ค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดวงเงิน*
  • ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับคุณ
  • ครอบคลุมค่าเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอื่นๆเมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับของคุณ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยขั้นร้ายแรงหรือเสียชีวิต ในระหว่างที่คุณอยู่ในโครงการ
  • เบอร์โทรกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบของ Erika

ในระหว่างปีของคุณ คุณอาจจะได้ร่วมกิจกรรมที่ผจญภัยต่างๆที่ประกันพิเศษไม่ได้ครอบคลุม กิจกรรมที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมากมายทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งLCC จะเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อออแพร์ในพื้นที่ คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร้กังวลโดยการทำประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผนเพิ่มเติม

  • ค่าประกันกีฬาและกิจกรรมผาดโผน 12 เดือน 2900 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นก่อนคุณออกเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องชำระสำหรับการเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ออแพร์จะต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอกด้วยตัวเอง

  • ค่าวีซ่า 160 เหรียญสหรัฐ (ชำระให้กับสถานทูตสหรัฐฯ)
  • ค่าธรรมเนียมใบรับรองประวัติอาชญากรรม 150 บาท
  • ค่าตรวจสุขภาพ 1500-3000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการออกใบขับขี่สากล 505 บาท

*ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่กำหนด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการออแพร์