วีซ่า ประเภท J-1 เป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถเป็นออแพร์ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านการสปอนเซอร์จากคัลเจอรัล แคร์ คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ ได้รับการรับรองให้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 และนับตั้งแต่นั้นมาทีมงานเราได้ทำการรับรองผู้เข้าร่วมโครงการผ่านกฎระเบียบที่เคร่งครัดของกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา ซึ่งการที่เราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกขั้นตอนมีผลให้ออแพร์ของเราทุกๆคนมีประสบการณ์ที่ประทับใจและประสบความสำเร็จในโครงการของเรา

กฎระเบียบภายใต้ข้อบังคับของกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาที่เราต้องปฏิบัติตามมีดังนี้

 • ออแพร์ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ด้านการพัฒนาการและความปลอดภัยของเด็ก (ซึ่งจะต้องฝึกด้านความปลอดภัยของเด็กทารกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)
 • ออแพร์ต้องได้การฝึกอบรมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้านพัฒนาการเด็กก่อนที่จะไปถึงบ้านอเมริกัน (ซึ่งจะต้องฝึกด้านการพัฒนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง)
 • ออแพร์จะต้องมี Local Childcare Consultant (LCC) อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านโฮสแฟมิลี่ในรัศมี 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 • LCCs ต้องเข้าพบและปฐมนิเทศให้โฮสแฟมิลี่และออแพร์ ภายในระยะเวลา 14 วันแรก นับตั้งแต่ออแพร์เดินทางมาถึง
 • LCCs จะต้องติดต่อพูดคุยหรือจัดการประชุมกับโฮสแฟมิลี่และออแพร์ในทุกๆเดือน

ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา ข้อปฏิบัติสำหรับโฮสแฟมิลี่มีดังนี้

 • จัดเตรียมห้องนอนส่วนตัว อาหาร และค่าตอบแทน จำนวน 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่ออาทิตย์ (คำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจมีกำหนดเปลี่ยนแปลงได้)
 • กำหนดให้ออแพร์ทำงานได้ไม่เกิน 45 ชั่วโมง ต่ออาทิตย์ (หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน)
 • กำหนดให้ออแพร์ทำงานบ้านที่เกี่ยวกับเด็ก (ซึ่งครอบคลุมไปถึงการเตรียมอาหาร ซักผ้า และทำความสะอาดห้องที่เด็กๆอยู่)
 • มอบวันหยุดปกติให้ออแพร์ 1.5 วันต่ออาทิตย์ และให้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกัน 1 ครั้งต่อเดือน และให้วันหยุด 2 อาทิตย์ ใน 1 ปี โดยยังคงได้รับค่าตอบแทน
 • จัดให้มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านตลอดช่วง 3 วันแรกที่ออแพร์มาถึงบ้านของโฮสแฟมิลี่
 • ตรวจสอบว่าจะต้องมีผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนอยู่กับออแพร์ด้วยตลอดเวลา หากโฮสแฟมิลี่มีเด็กทารกอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ออแพร์เป็นจำนวน 500 เหรียญสหรัฐ
 • อำนวยความสะดวกในด้านพาหนะการเดินทางให้กับออแพร์เพื่อเข้าประชุมในทุกๆเดือนกับ LCC หรือเพื่อไปเรียน

สำหรับข้อมูลฉบับเต็มของกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา โปรด คลิ๊กที่นี่

สมาชิกของ International Au Pair Association (IAPA)

คัลเจอรัล แคร์ ออแพร์ ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ IAPA (สมาคมออแพร์นานาชาติ) ซึ่งได้รับ “การรับรองคุณภาพ” ในฐานะที่เป็นโครงการออแพร์ในอเมริกา โดย IAPA เป็นสมาคมระดับโลกที่ได้รับการนับถือเป็นอย่างมากในวงการโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iapa.org