สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ Coronavirus ไปทั่วโลกทางคัลเจอรัลแคร์ ออแพร์ จึงได้มีมาตรการชั่วคราวในการรับรองความปลอดภัยของน้องๆ และโฮสแฟมิลี่ โดยจะให้น้องๆเรียนคลาสต่างๆจากทางเทรนนิ่งสคูลแบบออนไลน์ ขอให้น้องๆติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Online Training School จะมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่สนุกสนานที่จะช่วยให้น้องๆเรียนจบหลักสูตรออแพร์ได้ โดยน้องๆจะได้เข้าคลาสเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูของเรา เรียนการทำ CPR และมีการประเมินแบบตัวต่อตัว อีกทั้งจะได้ติดต่อกับเพื่อนๆออแพร์จากทั่วโลกที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาวันเดียวกับน้องด้วยเช่นกัน

Online Training School คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ออแพร์ที่ยอดเยี่ยมของน้องๆในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยการเตรียมการสอนระดับโลก และเครือข่ายใหม่ของออแพร์


5 วันแรกของคุณในอเมริกาจะเริ่มต้นที่ Cultural Care Au Pair Training School ซึ่งตั้งอยู่นอกตัวเมืองนิวยอร์กเพียงเล็กน้อย

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=47-Kw-CYVxc&feature=youtu.be

คัลเจอรัล แคร์จะจัดเตรียมจำเป็นไว้ให้ โดยจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ คัลเจอรัล แคร์ซึ่งเป็นพนักงานประจำอยู่ที่โรงเรียนคอยแนะนำขั้นตอนต่างๆ คุณจะถูกฝึกอบรมร่วมกับออแพร์จากทั่วทุกมุมโลกที่เพิ่งเดินทางมาถึง พวกเขาก็คงรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าพอๆกับคุณ!

ตารางเรียนของคุณที่โรงเรียนจะผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเข้มข้นและโอกาสที่คุณจะได้สนุกกับเพื่อนใหม่ๆ หลักสูตรที่คุณจะได้เรียนที่ Au Pair Training School จะอิงจากหลักสูตรออนไลน์ MyAuPairCourses แต่เป็นในลักษณะถามตอบให้ได้อภิปรายกัน ซึ่งคุณต้องทำการบ้านใน My Au Pair Travel Kit ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง

คุณจะได้นำทฤษฎีที่ได้เรียนทางออนไลน์มาฝึกใช้ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนเพื่อเป็นการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มที่คุณต้องทำร่วมกับออแพร์คนอื่นๆ คุณจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อแสดงความเห็นหรือหาวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆในแง่มุมที่หลากหลายภายใต้คำแนะนำและการดูแลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จะจำลองเหตุการณ์และนำเสนอหัวข้อสำคัญต่างๆในการอภิปรายเช่น

  • โภชนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
  • สุขอนามัยภายในบ้าน
  • การดูแลความปลอดภัยในบ้านและนอกบ้าน
  • พัฒนาการและกิจกรรมสำหรับเด็กในแต่ละวัย
  • วิธีการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวอเมริกันและการจัดการกับพฤติกรรมเด็ก
  • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก
  • บทบาทหน้าที่ของออแพร์ที่ซับซ้อน
  • วิธีการจัดการกับความเครียด
  • วิธีการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จและวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโฮสแฟมิลี่

เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทุกท่านที่โรงเรียนฝึกอบรมนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาคทฤษฎีที่มากด้วยประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติหลายทศวรรษ พวกเขายังสามารถแชร์ความรู้ไปพร้อมกับแนะนำเทคนิคต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเด็กๆด้วย

เรียนรู้การช่วยชีวิตผู้ใหญ่และเด็ก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ออแพร์ของคัลเจอรัล แคร์ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรช่วยชีวิตผู้ใหญ่และเด็กด้วยการปั๊มหัวใจและการใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าปั๊มหัวใจด้วยเครื่องมือปฐมพยาบาลแบบพกพาของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association) เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ออแพร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองที่ใช้ได้ 2 ปี และสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย

มิตรภาพกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

โอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆจากทั่วโลกเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่อยู่ Training School คุณอาจได้ไปท่องเที่ยวอเมริกาด้วยกันในอนาคต แต่ที่แน่นอนเลยก็คือคุณจะได้โอกาสท่องเที่ยวนิวยอร์กซิตี้ครึ่งวันร่วมกันด้วยก่อนจะเดินทางเข้าบ้านโฮสแฟมิลี่