Au Pair Training School ของคัลเจอรัล แคร์

การฝึกอบรม3วันแบบออนไลน์ ก่อนออกเดินทาง

ก่อนที่คุณจะออกเดินทางจากประเทศไทย คุณจะต้องเข้าเรียนอบรมปฐมนิเทศในแบบออนไลน์เป็นเวลา3วัน

เตรียมตัวและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในการเรียนครั้งนี้ และคุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนออแพร์จากทั่วโลก โดยจะมีคุณครูจากคัลเจอรัลแคร์ คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆ พวกเขาก็คงรู้สึกตื่นเต้นพอๆกับคุณ!

Embedded content: https://www.youtube.com/embed/aVMpCfO_ZSY

ในคลาสเรียนจะเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน เป็นการเรียนแบบถ่ายทอดสด (live) โดยคุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำ CPR การช่วยชีวิตเด็กไปพร้อมๆกับเพื่อนๆออแพร์ทั่วโลกอีกด้วย

อีกทั้งคุณจะได้นำทฤษฎีที่ได้เรียน มาฝึกใช้ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติจริงในอนาคต ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มที่คุณต้องทำร่วมกับออแพร์คนอื่นๆ คุณจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงความเห็น หรือหาวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆในแง่มุมที่หลากหลายภายใต้คำแนะนำและการดูแลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จะจำลองเหตุการณ์และนำเสนอหัวข้อสำคัญต่างๆในการอภิปรายเช่น

  • โภชนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
  • สุขอนามัยของเด็กๆภายในบ้าน
  • การดูแลความปลอดภัยของเด็กๆในบ้าน และนอกบ้าน
  • พัฒนาการและกิจกรรมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
  • วิธีการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวอเมริกัน และการจัดการกับพฤติกรรมเด็กในแบบของชาวอเมริกัน
  • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก
  • ความหลากหลายของบทบาทหน้าที่ของออแพร์
  • วิธีการจัดการกับความเครียด
  • วิธีการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ และวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโฮสแฟมิลี่
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทุกท่านที่โรงเรียนฝึกอบรมนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาคทฤษฎีที่มากด้วยประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติหลายทศวรรษ พวกเขายังสามารถแชร์ความรู้ไปพร้อมกับแนะนำเทคนิคต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเด็กๆด้วย

เรียนรู้การช่วยชีวิตผู้ใหญ่และเด็ก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ออแพร์ของคัลเจอรัล แคร์ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรช่วยชีวิตผู้ใหญ่และเด็กด้วยการปั๊มหัวใจและการใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าปั๊มหัวใจด้วยเครื่องมือปฐมพยาบาลแบบพกพาของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association) เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ออแพร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองที่ใช้ได้ 2 ปี และสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย

มิตรภาพกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

โอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆจากทั่วโลกเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเวลาในห้องเรียนออนไลน์ คุณจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในคลาสเรียน อีกทั้งในอนาคตคุณอาจได้ไปท่องเที่ยวอเมริกาด้วยกันก็เป็นได้