Want to know more?

Sign up for more information!

Refer a friend, win a flight!

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเรา Bianca Coborosanu ออแพร์จากประเทศอิตาลี ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • อายุ

  น้องอายุระหว่าง 18-25 ปีใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์

  น้องรักเด็กและมีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมงใช่หรือเปล่า

 • การศึกษา

  น้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(เป็นอย่างน้อย) ใช่หรือไม่

 • การขับรถ

  น้องมีใบขับขี่รถยนต์ในไทยแบบ 1 ปีหรือ 5 ปีใช่หรือไม่

 • ประวัติอาชญากรรม

  น้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใช่หรือไม่

 • สุขภาพ

  น้องมีสุขภาพแข็งแรงดีใช่หรือไม่

 • เวลา

  น้องพร้อมเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 12 เดือนได้หรือไม่

undefined