Want to know more?

Sign up for more information!

การเป็นออแพร์คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ การมีประสบการณ์การดูแลเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้น้องมั่นใจในความปลอดภัยและประสบความสำเร็จในโครงการนี้ ทางคัลเจอรัล แคร์และรัฐบาลสหรัฐได้กำหนดคุณสมบัติและเอกสารสำคัญที่ใช้สมัครเข้าโครงการ

เพื่อจะเป็นออแพร์ น้องต้องตอบ “ใช่” กับทุกคำถามต่อไปนี้

 • อายุ

  น้องอายุระหว่าง 18-25 ปีใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์

  น้องรักเด็กและมีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมงใช่หรือเปล่า

 • การศึกษา

  น้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(เป็นอย่างน้อย) ใช่หรือไม่

 • การขับรถ

  น้องมีใบขับขี่รถยนต์ในไทยแบบ 1 ปีหรือ 5 ปีใช่หรือไม่

 • ประวัติอาชญากรรม

  น้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใช่หรือไม่

 • สุขภาพ

  น้องมีสุขภาพแข็งแรงดีใช่หรือไม่

 • เวลา

  น้องพร้อมเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 12 เดือนได้หรือไม่

ถ้าคำตอบของน้องคือ “ใช่” ในทุกคำถาม แสดงว่าน้องมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นออแพร์

อย่าลืมว่าการดูแลเด็กจำเป็นต้องใช้ความเชื่อใจระหว่างโฮสแฟมิลี่และออแพร์อย่างมาก การมีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อง 200 ชั่วโมงจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการเป็นออแพร์ ซึ่งอาจมาจากการเลี้ยงน้อง เลี้ยงหลาน เป็นอาสาสมัคร ทำงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล การเป็นโค้ชสอนกีฬาให้กับเด็กๆ การทำงานที่โบสถ์ การสอนหนังสือให้เด็กๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ใช้เวลากับเด็กๆ