การเป็นออแพร์

การทำงานแบบออแพร์นั้น มันเป็นอะไรที่มากกว่าคำว่า “งาน” มันเป็นโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเด็กๆและตัวคุณเองที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น Au Pair เป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส “on par”  แปลว่าความเท่าเทียมกัน การเปิดใจ และดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคุณ เด็กๆและครอบครัวบางครั้งคำว่า nanny หรือออแพร์ใช้เป็นคำอธิบายคนที่ดูแลเด็กๆเวลาที่พ่อแม่ของเด็กไปทำงาน แต่มีข้อแตกต่างหลักๆอยู่คือ nanny ถูกจ้างโดยครอบครัวในฐานะของลูกจ้าง แต่ออแพร์คือผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวเสมือนเป็นผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งทำงานเกี่ยวกับเด็กประจำครอบครัว

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดลงทะเบียนเบื้องต้น