Cultural Care Au Pair

ประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาสไตล์ออแพร์

อายุ 18-26 ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่: 02-017-8400 กด 5 หรือ 081-733-2256

ลงทะเบียนฟังสัมมนา

เลือกสัมมนาในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ

จังหวัด วันที่ (เดือน/วัน/ปี) ที่อยู่
เชียงใหม่ 18/02/2018 - 1:00 PM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน ห้องปฏิบัติการวาทวิทยา MCB 1401 ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 24/02/2018 - 11:00 AM Emporium Suites by Chatrium ชั้น EL ลงทะเบียนฟังสัมมนา
ขอนแก่น 25/02/2018 - 1:00 PM ร้าน Coffee Der la สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟังสัมมนา
Online 28/02/2018 - 3:00 PM Online Meeting ลงทะเบียนฟังสัมมนา
เชียงใหม่ 04/03/2018 - 1:00 PM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน ห้องปฏิบัติการวาทวิทยา MCB 1401 ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 10/03/2018 - 11:00 AM Emporium Suites by Chatrium ชั้น EL ลงทะเบียนฟังสัมมนา
อุดรธานี 11/03/2018 - 1:00 PM ร้าน Coffee Prince ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 15/03/2018 - 1:30 PM Emporium Suites by Chatrium ชั้น EL ลงทะเบียนฟังสัมมนา
เชียงราย 17/03/2018 - 1:00 PM โรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์ ลงทะเบียนฟังสัมมนา
กรุงเทพฯ 18/03/2018 - 11:00 AM Emporium Suites by Chatrium ชั้น EL ลงทะเบียนฟังสัมมนา
สงขลา(หาดใหญ่) 24/03/2018 - 1:00 PM C-Bright Language School ลงทะเบียนฟังสัมมนา